Algemene Voorwaarden

 

Bestellen via internet lijkt altijd een beetje spannend, dit valt mee hoor.

Lees voor de zekerheid onze voorwaarden door:

Bij vragen, mail gerust!

info@kindanhuysbrocante.nl

 

Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van:

 

Email adres:                                                  info@kindanhuysbrocante.nl

Kamer van Koophandel nummer:                 62277022

BTW nummer:                                              NL854741525B01    

Rekeningnummer:                                        NL73 RABO 0301 1506 64              

              

Artikel 1: Definitie

1.1 Kind An Huys Brocante heeft een online web shopmin nieuwe en gebruikte woonaccessoires en meubels, welke is te bezoeken via www.kindanhuysbrocante.nl .

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. De koper wordt op de hoogte gebracht van de Algemene Voorwaarden voordat de bestelling wordt geplaatst. Door het plaatsen van de bestelling geeft de koper aan de Algemene Voorwaarden van Kind An Huys Brocante te kennen en deze te accepteren. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op de website van Kind An Huys Brocante  per e-mail of telefonisch op te vragen bij: info@kindanhuysbrocante.nl

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3: Overeenkomsten

3.1 De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de koper het aanbod gedaan door Kind An Huys Brocante accepteert en het bestelproces zoals aangegeven op de website heeft doorlopen en afgesloten met een verzonden bestelling.

Artikel 4: Bestellingen

4.1 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kind An Huys Brocante zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden

4.2 Indien u uw gegevens op de orderbevestiging wilt wijzigen of u wilt uw bestelling wijzigen, dient u hierover binnen 24 uur een e-mail te sturen naar info@kindanhuysbrocante.nl

4.3 Een bestelling kan kosteloos en zonder opgave van redenen door de koper worden geannuleerd, binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling, mits deze nog niet is verstuurd.

4.4 De bestellingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

4.5 Ondanks dat Kind An Huys brocante de site up-to-date houdt zou het voor kunnen komen dat een artikel net gereserveerd is. In dat geval neemt Kind An Huys brocante zo spoedig mogelijk contact op met de koper voor een eventueel alternatief.

4.6 Kind An Huys Brocante is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie aan te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd wordt dit o.v.v. de reden aan de koper medegedeeld.

Artikel 5: Prijzen

5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten. Op margeproducten is geen BTW van toepassing dit wordt bij de bestelling vermeld. Kennelijke typefouten worden voorbehouden. De totaalprijs, inclusief verzendkosten en eventuele andere bijkomende kosten, wordt aan u getoond voordat u de bestelling definitief plaatst.

5.2 Voor bestellingen binnen Nederland hanteert Kind An Huys Brocante de TNT tarieven voor pakketverzending. In sommige gevallen past een bestelling door de brievenbus, u betaalt dan afwijkende verzendkosten (binnen Nederland). Voor rembours zendingen geld een extra toeslag. De definitieve verzendkosten worden voordat u de bestelling plaatst aan u getoond. Ook als het niet mogelijk is uw bestelling te verzenden dan wordt dit voor het afronden van de bestelling aan u gemeld.

Voor verzending naar het buitenland gelden andere tarieven. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@kindanhuysbrocante.nl wij doen u dan een aanbieding op maat.

5.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, zulks als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren.

5.4 Kind An Huys Brocante kan op ieder gewenst moment prijzen en tarieven wijzigen. Met uitzondering van de op dat moment afgesloten koopovereenkomsten.

5.5 Alle aanbiedingen en prijsopgaven gedaan door Kind An Huys Brocante zijn vrijblijvend, tenzij door Kind An Huys Brocante schriftelijk of per e-mail anders vermeld. Een offerte of aanbieding gedaan door Kind An Huys Brocante heeft een geldigheidsduur van 10 dagen, tenzij anders vermeld. De aanbiedingen op de site zijn geldig zolang de voorraad strekt en zoals weergegeven op de site.

5.6 Om verzendkosten te besparen kunt u gebruik maken van ons opspaar systeem. Wij verzamelen de bestelde artikelen voor u en versturen het in 1 pakket. (tot 10 kg, verzendkosten  7,25  geen artikelen > 1 meter) Indien u hiervan gebruik wenst te maken, gaarne invullen tijdens het bestel proces of stuur ons een email info@kindanhuysbrocante.nl 

Artikel 6: Betalingen

6.1 Betaling van een bestelling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per email met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.

Betaling is mogelijk door:

•  a) Betaling vooruit middels overboeking per bank of giro. De betaling dient volledig binnen 7 dagen na orderdatum door Kind An Huys Brocante te zijn ontvangen op het in de orderbevestiging vermelde rekeningnummer, waarna de bestelling zal worden verzonden;  b) Zelf afhalen van uw bestelling. U betaald contant bij levering van uw bestelling. Afhalen van uw bestelling kan tijdens de openingstijden van onze winkel of op afspraak. 

6.2 Indien gebruik wordt gemaakt van artikel 6.1, sub a, en er zonder opgaaf van redenen nog geen betaling bij Kind An Huys Brocante binnengekomen, ontvangt u van ons een herinneringsmail. Indien u niet binnen twee dagen na de herinneringsmail reageert heeft Kind An Huys Brocante het recht uw bestelling door te verkopen aan derden en vervalt de overeenkomst. Uw bestelling wordt gedurende deze termijn gereserveerd.

Artikel 7: Levering

7.1 Kind An Huys Brocante streeft ernaar uw bestelling binnen twee werkdagen na ontvangst van uw betaling te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 30 dagen na plaatsing van uw bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. aanvraag.

U kunt uw bestelde artikelen ook verzekerd op laten sturen, de extra kosten zijn voor rekening klant. U dient dit tijdig kenbaar te maken, tijdens uw bestelling of via ons e-mail adres: info@kindanhuysbrocante.nl

Let op:

Indien bij de omschrijving van een artikel staat dat het artikel alleen afgehaald kan worden,  nemen wij na de bestelling contact met u op, wacht dus nog even met betalen aangezien hier uiteraard geen verzendkosten over betaald moeten worden.

 

7.2 Wanneer de koper een order heeft geplaatst en de levertermijn wijkt af van de in de webwinkel vermelde levertermijn, neemt Kind An Huys Brocante contact op met de koper. Indien de afwijkende levertermijn problemen oplevert voor de koper heeft deze het recht de overeenkomst kosteloos te laten ontbinden. Na ontbinding wordt het reeds betaalde bedrag z.s.m. en uiterlijk binnen 10 dagen door Kind An Huys brocante op de rekening van de koper teruggestort. Kind An Huys Brocante kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge hiervan.

7.3 Kind An Huys Brocante besteedt de grootst mogelijke zorg aan de verzending van uw artikelen. Soms maken wij gebruik van gerecycled materiaal zoals kranten of kartonnen dozen (beter voor milieu)

7.4 De koper dient direct na ontvangst van de bestelling de goederen te controleren op eventuele beschadigingen of fabricagefouten. Indien deze aanwezig zijn dient te koper deze schriftelijk of per e-mail info@kindanhuysbrocante.nl.nu binnen 7 dagen na leverdatum aan info@kindanhuysbrocante.nl te melden. Kind An Huys Brocante neemt dan contact op met de koper om de klachten naar alle redelijkheid en tevredenheid op te lossen.

7.5 Indien de koper bij aflevering niet op het door de koper opgegeven afleveradres is, ook niet bij eventuele volgende bezorgpogingen en niet reageert op een eventueel berichtje de bestelling in het depot van de betreffende Pakket- of Koeriersdienst op te halen, komt de bestelling terug naar Kind An Huys Brocante. Kind An Huys Brocante neemt vervolgens contact op met de koper voor het opnieuw verzenden van de bestelling. Deze bezorgpoging is voor rekening van de koper.

7.6 Mogelijke claims op externe schades door fabricagefouten of beschadigingen vervallen 7 dagen na leverdatum.

7.7 Op al onze verzendingen zijn de algemene voorwaarden van TNT post van toepassing. http://www.tntpost.nl/voorthuis/site/disclaimer/

 

7.8 Levering aan huis:

Kind An Huys Brocante levert niet aan huis.

 

Artikel 8: Retourzending

8.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. wel moet aan de onderstaande voorwaarden worden voldaan;

•  a) De koper Kind An Huys brocante binnen de bovengenoemde termijn hiervan schriftelijk of per e-mail (info@kindanhuysbrocante.nl))op de hoogte stelt en de betreffende bestelling binnen 14 dagen aan Kind An Huys Brocante retourneert. Vermeld a.u.b. het ordernummer. •  b) de artikelen nog in originele staat van verzending zijn en voorzien van aangehechte labels en originele verpakking onbeschadigd worden geretourneerd. 

8.2 U bent gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retourzendingen die u per post verzendt dienen voorzien te zijn van voldoende frankering. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd. De retourkosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de koper.

8.3 Indien voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in artikel 8.1 wordt het totaalbedrag van de geretourneerde goederen inclusief eventuele verzendkosten maar exclusief eventuele retourkosten door Kind An Huys Brocante binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending op de rekening van de koper teruggestort.

8.5 Het recht op teruggave geld niet voor maatwerk, seizoenartikelen, magazines en boeken, of door kind An Huys Brocante bewerkte producten op verzoek van de koper.

Artikel 9: Persoonsgegevens

9.1 Kind An Huys brocante respecteert de privacy van de bezoekers in haar winkel zoals beschreven in het Privacy Statement, welke is te vinden op de website.

Artikel 10: Geldigheid Voorwaarden

10.1 Van toepassing is steeds de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziende versie van de Voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 11: Toepasselijk recht aansprakelijkheid en garantie

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waar deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten en/of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, bij voorkeur per e-mail via  info@kindanhuysbrocante.nl.Kind An Huys Brocante zal ervoor zorgdragen dat wensen, vragen en problemen m.b.t. producten en diensten tijdig worden onderzocht om tegemoet te kunnen komen aan wensen, vragen te beantwoorden en problemen op te lossen naar redelijkheid en tevredenheid.

11.3 De garantie op onze producten is gelijk aan de garantie die wordt gegeven door de producent of leverancier van het betreffende product of dienst en bij Kind An Huys Brocante op te vragen. Gebruikte (marge) artikelen zijn niet nieuw, hierop wordt dus geen garantie verleend.

11.4 Eventuele aansprakelijkheid van Kind An Huys Brocante tegenover de koper m.b.t. een afgesloten overeenkomst beperkt zich tot het maximum van het bedrag in de overeenkomst. Kind An Huys Brocante is niet verantwoordelijk voor welke gevolgschade dan ook.

11.5 Kind An Huys Brocante aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik, verkeerd gebruik of misbruik van de door Kind An Huys Brocante geleverde producten.

11.6 Indien Kind An Huys Brocante door overmacht een verplichting niet kan nakomen wordt de betreffende verplichting voor de duur van de overmacht opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan; alle van buiten komende oorzaken waarop Kind An Huys Brocante geen invloed heeft. In dat geval zal de koper hiervan door Kind An Huys Brocante in kennis worden gesteld. Indien het nakomen van de overeenkomst onmogelijk is geworden, heeft Kind An Huys Brocante het recht de overeenkomst te ontbinden. De koper kan Kind An Huys Brocante niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen hiervan.

11.7 Houtworm/ boktor:

Onze artikelen met sporen van houtworm / boktor, worden door ons behandeld, waarbij wij geen garantie kunnen geven. Voor de zekerheid raden wij aan uw gekochte producten nogmaals te behandelen tegen houtworm/ boktor. Dit is te koop in supermarkt en Doe het zelf winkel. Bij twijfel altijd behandelen! Kind An Huys is NIET aansprakelijk voor schade en eventuele gevolgschade  aan uw of andere artikelen in uw huis/opslag bij houtworm /  boktor schade!

11.8 Belangrijk om te weten over Brocante:

Brocante artikelen zijn (gelukkig) niet nieuw, onze artikelen zijn authentiek, vaak met gebruikssporren. Onze artikelen verkeren niet in nieuwstaat. Onze artikelen worden altijd waarheidsgetrouw omschreven, verkleuringen e.d. worden vermeld. Maar dit maakt Brocante juist zo geliefd. Heeft u nog vragen over de artikelen, mail  gerust. Wij zijn niet aansprakelijk  voor eventuele gevolgschade van een aangeschaft artikel.

11.9 Hout:

Hout is een natuur product en kan onder invloed van temperatuurverschillen uitzetten en/of krimpen. Kind An Huys is voor deze krimpscheurtjes niet aansprakelijk. Berg tuinproducten na de zomer droog en schoon op, dit verlengd de levensduur.

11.10 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 13: Wijzigingsrecht, Juistheid van gegevens

13.1 Hoewel Kind An Huys brocante ernaar streeft de informatie op haar website correct en actueel te houden, zijn fouten en onjuistheden niet geheel uit te sluiten. Kleuren van producten en stoffen op de foto’s kunnen enigszins afwijken van de werkelijke kleuren.

13.2 Kind An Huys Brocante is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten en onjuistheden en/of de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

13.3 Kind An Huys Brocante is niet verantwoordelijke voor informatiebronnen op de site die door derden worden aangeboden en onderhouden en derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie.

13.4 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Kind An Huys brocante behoudt zicht het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Artikel 14: Auteursrecht

14.1 Niets van deze website mag gekopieerd, opgeslagen of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Kind An Huys Brocante.

 

Artikel 15: Klachten

 

15.1 Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
  8. lees voor de volledigheid artikel 11 door, betreffende extra informatie brocante goederen. 

 

Artikel 15 - Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
  2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16- Herroepingsrecht

Klik hier voor informatie over onze herroepingsrecht.

 

Artikel 17- Privacy Disclaimer

Klik hier voor informatie over onze Privacy Disclaimer

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze Voorwaarden, neem dan schriftelijk, per e-mail  contact met ons op.

Kind An Huys Brocante

info@kindanhuysbrocante.nl

 

 

© 2009 - 2022 Kind An Huys | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel